Εταίρος

Ινστιτούτο και Μουσείο Μπίτολα

Το Ινστιτούτο και Μουσείο Μπίτολα είναι ένας μη κερδοσκοπικός εθνικός οργανισμός που συλλέγει, ερευνά, διατηρεί και παρουσιάζει την πολύτιμη και μοναδική άυλη και υλική πολυπολιτισμική κληρονομιά της Μπίτολα και της ευρύτερες περιοχής, από τη Νεολιθική εποχή έως σήμερα, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύει έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών στην ιστορία του τόπου.

Έχει δικαιοδοσία στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπως η Πρέσπα, η Πελαγονία και η περιοχή του Ντεμίρ Χισάρ.

Εκτός από το κεντρικό μουσείο και το διοικητικό κτίριο, το Ινστιτούτο και το Μουσείο Μπίτολα διαχειρίζεται πολλούς χώρους και κτήρια όπως: ο αρχαιολογικός χώρος Heraclea Lyncestis, το Πολιτιστικό Κέντρο Magaza, η γκαλερί τέχνης Τζαμί Jeni, το μνημείο του Στίβαν Ναούμοφ – Στίβ, το σπίτι του Γκότσε Ντελτσεφ, το μουσείο στο Smilevo, το μνημείο του Τατράγεφ και το οθωμανικό κτίριο Dzepane.

Η ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών, η συμβίωσή τους, η συνεχής ευημερία και η ποικιλομορφία τους καθιστούν δυνατή την παρουσία μιας ποικιλομορφίας που σπάνια μπορεί να βρεθεί κάπου αλλού και σε μια τόσο μικρή περιοχή. Από το σύνολο των χιλιάδων εκθεμάτων (αρχαιολογικών, εθνολογικών, ιστορικών, καλλιτεχνικών) μόνο ένα μέρος εκτίθεται, με τρόπο που να δημιουργείται μία σαφής εικόνα για τον πολιτιστικό και ιστορικό χάρτη της περιοχής.

Στο Ινστιτούτο εργάζονται 54 άτομα, που είναι κατανεμημένα σε διαφορετικά τμήματα.

Στη μακρόχρονη ύπαρξή του, το ίδρυμα έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων σε διάφορους τομείς που συνδέονται με τους κύριους τομείς εργασίας του, όπως έρευνα, έκθεση, διατήρηση, άυλη κληρονομιά κ.λπ.

Έχει εφαρμόσει επίσης μεγάλο αριθμό διμερών και πολυμερών έργων κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς και κοινοτικών έργων στα διάφορα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα.