Υποδομές στον νερόμυλο του Αγίου Γερμανού

Ράμπες

Δύο αναδιπλούμενες ράμπες επιτρέπουν σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση να προσεγγίσουν και να παρακολουθήσουν την ενημέρωση στον παραδοσιακό νερόμυλο του Αγίου Γερμανού. Μια υποδομή που αναβαθμίζει την ποιότητα των παροχών για τους επισκέπτες του νερόμυλου.

Πινακίδα Braille

Ο νερόμυλος είναι επίσης κατάλληλος για επίσκεψη και από ανθρώπους με προβλήματα όρασης, χάρη στην ενημερωτική πινακίδα σε σύστημα γραφής Βraille που τοποθετήθηκε στον χώρο. Έτσι, μπορούν όλοι να πληροφορηθούν για το κτίριο του νερόμυλου τους μηχανισμούς του και την πολιτιστική του αξία.

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών»

Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Πρεσπών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντανακλά απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.