Τα φασόλια Πρεσπών στη Θεσσαλονίκη με το HOLYWATER

Την Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021, από 12:30 έως 14:00, ο Δήμος Πρεσπών ταξιδεύει στη
Θεσσαλονίκη και παρουσιάζει τα μοναδικά προϊόντα των Πρεσπών στην παραλία της
Θεσσαλονίκης, κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Φασόλια Πρεσπών, παραδοσιακή μουσική με την Μπάντα της Φλώρινας και μέλη του
γνωστού χορευτικού συγκροτήματος «Λυγκηστές» πλαισιώνουν μία εκδήλωση προβολής
και ενημέρωσης για τo πολιτισμικό απόθεμα και το τουριστικό προϊόν των Πρεσπών και,
φυσικά, προβολής των τοπικών μας προϊόντων.
Στην εκδήλωση συμμετέχει η Ένωση Τουριστικών και Συναφών Δραστηριοτήτων Δήμου
Πρεσπών.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου HOLYWATER που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Πρεσπών και
εταίρους τον Δήμο Resen, το Μουσείο Bitola, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας και την
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών»

Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Πρεσπών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντανακλά απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.