Συνεδρίο «Το πολιτιστικό απόθεμα και η λειτουργική αξιοποίηση του μνημειακού πλούτου των Πρεσπών»

Λαιμός Πρεσπών

Τ.Κ. 53150Τηλ. 2385351300Fax

 2385351311E

email: prespa@otenet.gr

 

Λαιμός, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,

Με ιδιαίτερη τιμή σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του Συνεδρίου «Το πολιτιστικό απόθεμα και η λειτουργική αξιοποίηση του μνημειακού πλούτου των Πρεσπών», το οποίο θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2022 με φυσική παρουσία και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης  HOLYWATER, Enhancing the cultural touristic product of the crossborder area of Prespes through the promotion of the natural and cultural heritage, στα πλαίσια του προγράμματος InterregIPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Το έργο αποτέλεσε μία προσπάθεια βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών, με αναφορές σε μνημεία πολιτισμού και ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον.

Οι άξονες που κινήθηκε το HOLYWATER είναι:

α. Σχεδιασμός θεματικών διαδρομών και καταγραφή όλων των διαθέσιμων πληροφοριών,

β. Κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας με destination system και ηλεκτρονικό χάρτη με τα σημεία ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες,

γ. Δημιουργία 3D εικονικής περιήγησης για την Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου και το Νοσοκομείο των Ανταρτών και εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας

δ. Παρεμβάσεις εμπλουτισμού και ολοκλήρωσης της Βυζαντινής Συλλογής στον Άγιο Γερμανό.

ε. Ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προβολής της περιοχής σε ειδικές ομάδες.

στ. Λειτουργία υφιστάμενου εξοπλισμού περιήγησης στις λίμνες (ηλιακά σκάφη).

ζ. Δίκτυο μονοπατιών στην περιοχή του Resen

η. Παρεμβάσεις στην εκκλησία St. Ilias στο χωριό Grncani της περιοχής του Resen.

θ. Έκθεση για τη διασυνοριακή πολιτιστική κληρονομιά και μελέτη για την προστασίας της από το Μουσείο Bitola.

Ια. Διενέργεια συνεδρίου για τον μνημειακό πλούτο των Πρεσπών και την αξιοποίησή του.

Το έργο είναι δομημένο με τρόπο που προκαλεί την αλληλεπίδραση των δράσεων και στόχο την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.

Η χωροθέτηση του έργου στην περιοχή των Πρεσπών ορίζει τα επίπεδα προσέγγισης στην προσεχή επιστημονική συνάντηση. Ο χώρος διασώζει ξεχωριστό πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον με την ιδιαιτερότητα όμως της συνεχούς ανθρώπινης κατοίκησης και δραστηριοποίησης. Κατά συνέπεια ως αντικείμενο του συνεδρίου κύρια ορίζεται η κατανόηση των αρχαιολογικών δεδομένων της περιοχής, όπως καταγράφονται από τη σχετική έρευνα κυρίως στο πλαίσιο παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων και της απόδοσής του στο κοινό. Στην ίδια κατεύθυνση αντικείμενο αποτελούν και οι μηχανισμοί – πρακτικές προσέγγισης του μνημειακού πλούτου ως λειτουργικών σημείων αναφοράς στο ιδιαίτερο δομημένο περιβάλλον των χωριών και ως άξονες δραστηριοποίησης των κατοίκων και υποδοχής των επισκεπτών. Η διασυνοριακή διάσταση του προγράμματος ορίζει μία επιπρόσθετη αλλά ουσιαστική διάσταση προσέγγισης του αντικειμένου, η ενημέρωση και κατανόηση των αντίστοιχων δράσεων στην όμορη χώρα.

Αξιότιμες κυρίες/ Αξιότιμοι κύριοι, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας στην προσέγγιση θεμάτων που περιγράφονται στις παραπάνω θεματικές με ανακοινώσεις διάρκειας 15΄. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την αποδοχή ή μη της πρόσκλησής μας έως την 12η Σεπτεμβρίου 2022 και σε περίπτωση συμμετοχής σας, να μας αποστείλετε τον τίτλο της ανακοίνωσής σας και περίληψη 150 περίπου λέξεων. Θα ακολουθήσει, κατά τη συνήθη, η έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου, με βάση τις οδηγίες συγγραφής που θα σταλούν στους ομιλητές αμέσως μετά το πέρας του.

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.

 

Με κάθε τιμή

Η Οργανωτική Επιτροπή

Μιχάλης Πετράκος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πρεσπών

Meri Stojanova PhD, Director of NI Institute and Museum – Bitola

Ανδρέας Τσώκας, Αρχαιολόγος ΕΦΑ Φλώρινας

Υλοποίηση συνεδρίου

Επιτόπια χρήση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας Βασ. Αγίου Αχιλλείου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών»

Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Πρεσπών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντανακλά απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.