Παραδοτέα

HOLYWATER

Επικοινωνιακό Πλάνο

Έντυπο Φυλλάδιο

Παραδοτέα ΕΠΠ

Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα

Πρέσπες βίντεο προβολής

HOLY WATER Τελικό Φυλλάδιο

HOLY WATER Τουριστικός Χάρτης

HOLY WATER Τουριστικός Οδηγός Δήμου Πρεσπών

HOLY WATER GAMES

Δημιουργία 3D φωτορεαλιστικών μοντέλων

Ανάπτυξη δίγλωσσης πλατφόρμας - εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών»

Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Πρεσπών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντανακλά απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.