Εταίρος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων της Φλώρινας είναι περιφερειακή Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Εφορεία εξουσιοδοτείται να συνεργάζεται με τις Κεντρικές Διευθύνσεις του Υπουργείου και υλοποιεί εργασίες που περιλαμβάνονται στα ετήσια Σχέδια Δράσης.

Το προσωπικό της Εφορείας είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί συστηματικές και σωστικές ανασκαφές, να πραγματοποιεί μελέτες και άλλα αρχαιολογικά έργα, να οργανώνει μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, να επιβλέπει τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων της Φλώρινας είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση και προστασία των προϊστορικών, κλασικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, την τεκμηρίωση, τη συντήρηση και την παρουσίασή τους, την έκθεση των ευρημάτων στα Μουσεία, την υλοποίηση αρχαιολογικών μελετών και έργων, την αποκατάσταση, ανοικοδόμηση και προβολή μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση αρχαιολογικών δεδομένων και τη διαχείριση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, Μουσείων και Συλλογών.

Πιο συγκεκριμένα, η Εφορεία: